Exempel på att använda en VPN

By | December 16, 2020

Kombinera 2 eller flera lokala nätverk av kontor i samma organisation, geografiskt avlägsna från varandra. Det är viktigt att kontoren har en snabb Internetanslutning, eftersom tillgång till nätverksresurser utförs via World Wide Web.
Ansluta fjärranvändare till kontorsnätet: anställda som är på affärsresa eller frilansarbetare.
kombinera dator-till-datortyp för ytterligare säkerhet. Till exempel FTP-protokollet utan kryptering. Eller du kan använda en VPN för att kringgå brandväggar som begränsar vissa typer av trafik.

Enligt uppgifter som erhållits av forskningsbolaget Forrester Research kan användningen av VPN minska många kostnader, till exempel inköp av kommunikationsutrustning, betalning för internetleverantörstjänster och andra. dessutom innebär att få anonym vpn-åtkomst att få säkerhet, anonymitet och frihet på internet.