Smooth Snake Reptil

By | May 6, 2020

Släta ormar är medlemmar i Colubridae familjen som gräs ormar. De är den minst rikliga ormen i Storbritannien med populationer begränsade till områden i Dorset, Hampshire och Surrey. Smidiga ormar är en elusiv och lite studerade arter som tenderar att gömma sig i sprickor, under stenar och lös jord denna se alla reptiltillbehör här på snorbilligt.se.

Identifiering och livsmiljö

Slanka ormar (45-55cm) med släta, plana skalor. Ofta identifieras av den distinkta fjäril formade märkning på toppen av huvudet och slående svarta ögon Rand. Vanligtvis finns endast i hedlands livsmiljöer. Deras kost består till stor del av ödlor, sorkar, Möss och andra ormar. Ungarna livnär sig bara på reptilbyten, vilket ytterligare begränsar deras fördelning till livsmiljöer som är lämpliga för andra reptilarter.

Avel

Lite är känt om smidig orm uppfödning beteende reptil. Det uppskattas att de föder runt April-början av juni och ovanligt, de är ovoviviparous, varigenom honan producerar ägg internt och äggen kläcks inuti honan. Som ett resultat föder honan att leva ungt och behåller äggen inuti hennes kropp. Detta sker September-oktober; senare på året än adder och gräs orm.